PAROC elementer kan monteres horisontalt og vertikalt på en enkel og sikker måte med våre løfteåkVed hjelp av patenterte LiftAid løfteåk kan du løfte PAROC elementer både ved horisontal og vertikal montering på en sikker måte. LiftAid løfteåk kan leies og må forhåndsbestilles.

Tenk på følgende når du monterer PAROC elementer med LiftAid løfteåk:

  • Følg sikkerhetsinstruksjonene som følger med løfteåket.
  • Fest alltid sikkerhetslinen rundt elementet før du løfter.
  • Når du løfter et element som er lengre enn 6 m må du bruke to løfteåk. Ved vindfylte forhold (> 6 m/s) må du bruke to løfteåk for å hindre at styrelinjen presser ned den ene enden av elementet og at løfteåket sklir ut av posisjon.

Vær klar over at sterk vind kan sette en stopper for monteringen!