PAROC elementer er sandwichelementer av høy kvalitet med yttersjikt av stålplate og en kjerne av steinull. De brukes hovedsakelig i fasader, innervegger og himlinger i kommersielle, industrielle og offentlige bygninger samt i kontorbygninger.

Løsninger med sandwichelementer inkluderer alt du trenger for å ferdigstille en konstruksjon: elementer, innfestinger, beslag, profiler, tetninger, løfteverktøy så vel som teknisk support av aller høyeste klasse. PAROC elementløsninger oppfyller alle kravene til moderne bygging: attraktiv design, utmerket brannsikkerhet, lange spennvidder, korte konstruksjonstider, energi- og kostnadseffektivitet.

Vi tilbyr også løsninger der det stilles spesielle krav som for eksempel ekstra brannsikkerhet, hygiene, god akustikk og attraktiv arkitektur. Sammen med optimal detaljutforming oppfyller disse moderne løsningene med sandwichelementer alle krav til teknikk, estetikk og budsjetter for alle parter som er involvert i et byggeprosjekt.

Paroc Panel System tilbyr også en unik servicepakke basert på vår ekspertise og 25 år lange erfaring. Vår pålitelige og fleksible virksomhet gjør det lettere å lede byggeprosjekter fra prosjektplanlegging til montering. Servicepakken inkluderer full support som gir problemfri design, nøyaktige leveranser og rask montering til så lave kostnader som mulig.