Lydisolering beskriver hvor mye lyden dempes når den passerer gjennom en konstruksjon. Bygninger har to typer lydisolering: luftlydisolering og trinnlydisolering.

 

a) Lydisolering skillevegger

Bruk luftlydisolering når du vil isolere mot lyd som produseres direkte i luften. Beregn nødvendig mengde for reduksjonstallet Rw eller R`w. Jo større tallet Rw er, desto bedre isolering. Verdiene må korrigeres (C og Ctr) hvis det finnes andre spesielle lyder i omgivelsene.

Rw + C for lyd som for eksempel:

  • Boligstøy
  • Støy fra høyhastighetstog
  • Støy fra industri (høye og middels høye frekvenser)

Rw + Ctr for lyd som for eksempel:

  • Gatestøy
  • Støy fra lavhastighetstog
  • Musikk fra underholdningslokaler
  • Støy fra industri (middels høy og lav frekvens)
Lydisolering, Skillevegg, stålstender
De laveste kravene til lydisolering kan oppfylles med en ettlags vegg. Hvis veggens masse dobles, øker lyddempingsverdien til omtrent 6 dB. Lyden absorberes av isolasjonen. 
Lydisolering, Innervegg, stålreglar 2
Lydisolering mot lave frekvenser krever mer masse. For å oppnå mer masse brukes en vegg med to lag. Den mest effektive måten å øke massen på er å legge flere lag med tynne gipsplater utenpå hverandre. Plasser isolasjon i mellomrommene for å forbedre lydisoleringen. Med isolasjon i en vegg forbedres lydisoleringen med 5–10 dB sammenlignet med en uisolert vegg.  
 
 

b) Lydisolering flytende gulv

Bruk trinnlydisolasjon for flytende golv. Beregne hvor stor del av lydtrykknivået som må avhjelpes i rommet nedenfor. I nasjonale regler angis ofte “høyeste trinnlydnivå”. En lav Ln eller L’n innebærer at golvets trinnlydisolering er bra. Ln og L’n måles i frekvensområdet 50–5000 Hz. Ln måles i labben mens L’n måles lokalt.

PAROC steinull har utmerkede egenskaper for flytende golv. Det er tilstrekkelig hardt til å bære belastningen fra det øverste laget (gulvet) og tilstrekkelig mykt til å dempe vibrasjonene effektivt mellom konstruksjonslagene i gulvet. Den viktigste egenskapen til isoleringsmaterialet kalles dynamisk stivhet og uttrykkes i MN/m3. Jo lavere dynamisk stivhet for PAROC-produktene, desto bedre lydisolering har de.

Trinnlyd, Lydisolering 

Trekonstruksjoner er vanskelige å forbedre. Skjøtene er stive og har lav strukturell vekt. Alle situasjoner må vurderes separat.

Et bjelkelag av betong har allerede relativt god luftlydisolering. Nye krav til trinnlydisolering gjør betong til et stadig vanligere valg for flytende gulv.

Du finner mer informasjon om flytende gulv og deres lydisoleringsverdier her .