Kapillarbrytende PAROC steinull er det ideelle materialet for isolering under betongplater. Bruk PAROC GRS 30 grunnisoleringsplate for belastninger på opptil 30 kPa (tilsvarer en belastning på 3000 kg/m2). Bruk EPS ved belastninger på mer enn 30 kPa.

Såle
 • Toppsjikt (parkett el. lignende)
 • Gulvplate
 • PAROC SSB 2t, Trinnlydisolasjon
 • PAROC XMV 012, Luft- og dampsperre
 • Betongplate
 • PAROC GRS 30, Grunnplate
 • Fuktbrems: grus
.
Gulvvarme gir et behagelig inneklima takket være den jevne oppvarmingen. Det anbefales at en noe tykkere isolering enn normalt plasseres under gulvvarmen. PAROC XGI 100 I-element er typegodkjent med hensyn til varmebestandighet og belastning. Dette passer også perfekt som tilleggsisolering av eksisterende sokler.
Såle
 • Gulvbelegg
 • Gipsplate eller lagt gulv
 • PAROC XMV 012, Luft- og fuktsperre
 • Gulvvarmerør
 • Riflet EPS-plate
 • Betongplate
 • PAROC GRS 30, Grunnplate
 • Min. 150 mm drenerende materiale
 • PAROC XGI 100, I-element

.

Passivhuskonstruksjon:

Såle, passivhus

 • Toppsjikt ( parkett el. lignende)
 • PAROC SSB 2t, Trinnlydsisolasjon (d1)
 • Veggmontert dampsperre som går minst 500 mm under gulvet.
 • Betongplate
 • PAROC GRS 30 Grunnplate (d2 = kantområde; d3 = midtområde)
 • Grus
  Flerfamiliehus
Anbefalt U-verdi W/m2K  ≤0.08 - 0.10
d1 mm  25
d2 / d3 mm  330 - 400 / 250 - 350
Total isoleringstykkelse mm   355 - 425 / 275 - 375

Ifølge definisjonen på et passivhus, som er gitt av Passivhusinstituttet, må det årlige oppvarmings-, nedkjølings- og primærenergibehovet ikke overskride bestemte verdier. Selv om god varmeisolering spiller en viktig rolle for å oppnå passivhusstandard, er det ikke i seg selv tilstrekkelig for å garantere overholdelse. Kravene for andre bygningskomponenter og apparater kan avgjøres ved hjelp av ulike beregningsverktøy, slik som Passive House Planning Package (PHPP) som du finner på www.passiv.de . I Norge er det ingen krav for passivhus, men det er utgitt to standarder som skal være til hjelp. Les mer på www.standard.no