Skorsteiner og ildsteder er ofte utsatt for meget høye temperaturer. Derfor må de ha isoleringsløsninger som er ubrennbare og dessuten beholder sin form og trykkfasthet selv ved høye temperaturer.

Fire protection, chimney

Parocs produkter gir ikke bare utmerket varmeisolering for skorsteiner, men fungerer også som brannbeskyttelse for hele bygningen. PAROC steinull forlenger til og med skorsteinens levetid gjennom å forhindre at røykgassene kjøles ned så mye at de kondenserer og etterlater etsende belegg på rørets innside.