I Norge er det et krav at etterklangstiden i trappeoppganger ikke skal overskride 1,3 sekunder. Det er strengere krav ved skoler, barnehager og sykehus. Vi anbefaler samme etterklangstid for andre bygninger ved frekvenser mellom 500 og 4000 Hz.

Risiko for vandalisme, krav til brannsikkerhet og endringer i temperatur og luftfuktighet på underetasjeplanet må hensyntas i akustikkdesignen. 

 Trapper

Akustikkplater monteres i himlingen i trappeavsatser. I øverste etasje skal hele himlingsflaten være dekket med akustikkmateriale. Akustikkmateriale kan også monteres nedenfor hver del av trappen.

Anbefalte produkter: PARAFON Classic, PARAFON Nordic, PARAFON Exclusive.

 

Korridorer

Vi anbefaler en etterklangstid på ca. 1,0 sekund ved frekvenser mellom 250 og 4000 Hz. I konstruksjoner med hengende himling skal det være tilgangspunkter til installasjoner over himlingen. Korridorer er rømningsveier ved brann, så de må bygges med ubrennbart materiale. I mange bygninger kan det være stor fare for vandalisme, så materialene må være solide. 

 Korridorer

Monteé akustikkplater på hele himlingsflaten. Reduser lydrefleksjoner mellom veggene med veggakustikkpaneler.

Anbefalte produkter: PARAFON Classic, PARAFON Nordic, PARAFON Exclusive, PARAFON Corrido