Vi anbefaler en etterklangstid på ca. 0,6 sekunder ved frekvenser mellom 250 og 4000 Hz. Det skal være lett å høre tale i alle deler av rommet. Bruk reflekterende overflate i store lokaler. Samtalene i salene er ofte konfidensielle, sørg for at det er lydisolering mellom rommene.

 Sykehus

Montér akustikkplater på hele himlingsflaten og om mulig på øvre del av veggene i rom med stor takhøyde.

Anbefalte produkter: PARAFON Hygiene, PARAFON Clinic, PARAFON Exclusive.