Vi anbefaler en etterklangstid på høyst 1,5–2 sekunder ved frekvenser mellom 500 og 4000 Hz, avhengig av hvor stor svømmehallen er.

Det kreves god hørbarhet for tale for at man skal kunne gi instruksjoner. Det er også ønskelig med et lavt lydnivå, slik at det er lett å oppfatte eventuelle rop om hjelp. Ta i betraktning at det kan oppstå flutterekko mellom to parallelle reflekterende vegger. I et lokale uten møbler stabiliseres ikke lydfeltet, så en akustikkhimling er ikke nok. Montér akustikkplater på øvre del av veggene. Husk på at myke plater må ha mekanisk beskyttelse ved montering på vegger. Sørg også for at monteringssystemene er korrosjonsbestandige.

 Svømmehaller

Montér akustikkplater på hele himlingen Reflex i midten av flaten og om mulig på deler av to av veggene. Akustikkpaneler på veggene må monteres over sprutehøyde. Det kreves en ventilasjonsspalte bak platene slik at du unngår at det dannes fukt på laget av akustikkmateriale.

Anbefalt produkt: PARAFON Hygiene

Dusjrom har ofte reflekterende materiale i gulv og vegger. Montér myke, absorberende himlinger som demper ekkoet. I akustikkdesignen må dusjer, ventilasjon, korrosjon og kondens tas i betraktning. Monter dampresistent absorpsjonsmateriale som dekker hele himlingsflaten. Ved hengende himling skal det være ventilasjonsåpninger slik at fukten kan ventileres ut av rommet ovenfor.