Vi anbefaler en etterklangstid på 0,6 sekunder ved frekvenser mellom 250 og 4000 Hz.

 Stue og hjemmekino

I stuer skal det være trivelig å oppholde seg. Ofte tar møbler og myke dekorasjonsmaterialer som tepper og gardiner hånd om lydabsorberingen. Moderne bygninger med høye rom i flere etasjer vil kunne trenge ytterligere lyddemping.

Bruk egnede himlingsplater, eller plasser akustikkplater med trykk på veggene hvis du trenger ekstra lyddemping i stua.

Anbefalte produkter: PARAFON Visual, PARAFON Royal.

 

Hjemmekino

Vi anbefaler en etterklangstid på 0,6–0,9 sekunder ved frekvenser mellom 250 og 4000 Hz. En hjemmekino må ha et balansert lydmiljø for høyttalerne. Vær nøye med plasseringen av høyttalerne. Høye frekvenser kan kontrolleres med lydabsorberende materiale og basslyd med resonatorer. 

 Hemmekino

Montér akustikkplater som dekker ca. 50 % av himlingsflaten og om mulig øvre halvpart av bakveggen.

Anbefalte produkter: PARAFON Palett.