Vi anbefaler en etterklangstid på ca. 0,6 sekunder ved frekvenser mellom 250 og 4000 Hz. Faktorer som bør tas med i beregningen, er antall medarbeidere i rommet, om det finnes støyende kontorutstyr, og om det er behov for konfidensielle telefonsamtaler.

 Kontor

Montér akustikkplater på hele himlingsflaten og på vegger i nærheten av utstyr. Jo flere mennesker i lokalene, jo bedre må lydabsorberingen være.

Anbefalte produkter: PARAFON Classic, PARAFON Exclusive, PARAFON Wall panel

 

Møterom 

I små møterom anbefaler vi en etterklangstid på 0,6 sekunder, og i større rom 0,8 sekunder, ved frekvenser mellom 250 og 4000 Hz. Det skal være lett å høre tale i alle deler av rommet. Bruk reflekterende overflate i store lokaler. Diskusjoner i møterom er ofte konfidensielle, så det må være lydisolering mellom rommene.

 Møterom

Montér akustikkplater på hele himlingsflaten og om mulig på øvre del av veggene. I store rom må det midtre området av himlingen dekkes av lydreflekterende plater.

Anbefalte produkter: PARAFON Classic, PARAFON Exclusive, PARAFON Reflex.

 

Kontorlandskap

Vi anbefaler en etterklangstid på ca. 0,5 sekunder ved frekvenser mellom 250 og 4000 Hz. Blokkér forstyrrende lyder mellom arbeidsstasjonene med en kombinasjon av god lydisolering og støymaskering. Unngå reflekterende overflater.

 Kontorlandskap

Montér akustikkplater på hele himlingsflaten og på veggene ved hver arbeidsstasjon. Bruk effektive absorberende akustikkskjermer som vegger mellom arbeidsstasjonene.

Anbefalte produkter: PARAFON Classic, PARAFON Exclusive, PARAFON Slugger.