Vi anbefaler en etterklangstid på 0,5 sekunder for små lokaler og 1,5 sekunder for store lokaler ved frekvenser mellom 250 og 4000 Hz.

En lav grad av bakgrunnsstøy er viktig for kunder med nedsatt hørsel. Andre installasjoner, for eksempel strøm- og sprinklersystemer, må passe inn i himlingen. 

 Kommersielle rom

Montér akustikkplater på hele himlingsflaten. Det er gjerne ekstra mye støy ved kundeservicen og kassene, derfor må disse områdene vurderes nøye i designfasen.

Anbefalte produkter: PARAFON Classic, PARAFON Nordic, PARAFON Exclusive, PARAFON Gallery.