Vi anbefaler en etterklangstid på ca. 1,0 sekund ved frekvenser mellom 250 og 4000 Hz. Akustikktak i kjøkken må være hygieniske og vaskbare. Rengjør lokalene nøye før taket monteres.

 Kjøkken Montér vaskbare akustikkplater på hele himlingsflaten. Finn ut hvilket hygienenivå som kreves, før du velger produkt og monteringsmetode. Undertrykk over hengende himling må unngås på grunn av risiko for kondens og smuss. Forsegl himlingen nøye – også ved installasjoner som går gjennom det. Forseglede himlinger må ha tilgangspunkter.

Anbefalte produkter: PARAFON Hygiene, PARAFON Clinic.

 

Restauranter

Vi anbefaler en etterklangstid på ca. 1,0 sekund ved frekvenser mellom 250 og 4000 Hz. Hvis lokalene skal brukes som underholdningslokaler, kreves det også en spesiell akustikkdesign. I restauranter må lydspredningen mellom bordene begrenses og lydnivået holdes lavt.

Restauranter 

Montér akustikkplater på to tredeler av himlingsflaten. Hvis møblementet er hardt og reflekterende, bør det absorberende materialet dekke hele himlingsflaten. Der det brukes mykt inventarmateriale, kan det absorberende området være mindre.

Anbefalte produkter: PARAFON Hygiene, PARAFON Clinic, PARAFON Exclusive.