Vi anbefaler en etterklangstid på 0,6–0,9 sekunder ved frekvenser mellom 250 og 4000 Hz. God hørbarhet for tale og lavt støynivå er viktig i opplæringssituasjoner.

 Industrilokaler Montér akustikkplater på hele himlingsflaten og på veggene ved hver arbeidsstasjon. Bruk absorberende akustikkskjermer som arbeidsstasjonsvegger i nærheten av støyende maskiner. Akustikkskjermer må kombineres med en lydabsorberende himling hvis de skal virke etter hensikten.

Anbefalte produkter: PARAFON Buller, PARAFON Buller Budget, PARAFON Perforated Steel Cassette.