Vi anbefaler en etterklangstid på høyst 1,5 sekunder ved frekvenser mellom 500 og 4000 Hz. Det skal være lett å høre tale i alle deler av idrettshallen. Ta i betraktning at det kan oppstå flutterekko mellom to parallelle reflekterende vegger. I et lokale uten møbler stabiliseres ikke lydfeltet, så en akustikkhimling er ikke nok. Montér akustikkplater på øvre del av veggene. Akustikkproduktene må tåle å treffes av baller uten å ta skade.

 Idrettshaller Montér akustikkplater på hele himlingsflaten og på minst én vegg. Dekk myke akustikkplater med ribber slik at 15 % av platenes overflate er synlig. Hvis det brukes perforerte treplater, er den synlige overflaten oftest mindre enn 15 %.

Anbefalte produkter: PARAFON Wall panel, PARAFON Slugger, PARAFON Metal Cassette.