Vi anbefaler en etterklangstid på ca. 0,8–1,5 sekunder ved frekvenser mellom 250 og 4000 Hz, på en slik måte at den kan tilpasses ulike behov. Foredrag krever en relativt kortere etterklangstid, mens konserter krever en relativt lengre.

Hvis lokalene skal brukes til flere formål, og hvis de ikke er rektangulære, må akustikkonsulenter delta i designprosessen. 

 Aulaer og konserthaller

Ved design av akustikk for aulaer og konserthaller må det legges vekt på det viktigste bruksområdet for lokalene. Både reflekterende og absorberende materiale må brukes på veggene og himlingen.

Anbefalte produkter: PARAFON Classic, PARAFON Palett.