For at det skal oppnås et lavt lydnivå og tydelig tale, anbefaler vi en etterklangstid på ca. 0,6 sekunder ved frekvenser mellom 250 og 4000 Hz.

 Klasserom Monter akustikkplater på hele himlingsflaten og om mulig på øvre del av veggene. Dekk den bakre veggen med spesielle akustikkveggpaneler. Panelene kan også anvendes til andre formål, for eksempel som oppslagstavler for barnas tegninger. 

Anbefalte produkter: PARAFON Classic, PARAFON Wall panel, PARAFON Slugger

 

Klasserom

Vi anbefaler en etterklangstid på ca. 0,6–0,9 sekunder ved frekvenser mellom 250 og 4000 Hz. I klasserom er det viktig at tale høres tydelig. For personer med nedsatt hørsel må etterklangstiden i klasserommet være enda kortere enn i vanlige klasserom.

 Klasserom

Monter akustikkplater som dekker ca. 50 % av himlingsflaten og om mulig øvre halvpart av bakveggen.

Ved hengende himling må det brukes lydabsorberende plater (f.eks. PARAFON® Classic med en tykkelse på 15 eller 18 mm) i de ytre områdene og lydreflekterende plater (PARAFON® Reflex) i midten av himlingen. Med denne løsningen reflekteres lærerens tale også til bakre del av klasserommet.

Anbefalte produkter: PARAFON Classic, PARAFON Reflex, PARAFON Wall Panel