a) Utvendig tilleggsisolering

Om en kjellervegg får fuktskader av vann utenifra, skyldes det som oftest at dreneringen ikke fungerer. Når man likevel legger ny drenering, bør man samtidig fuktsikre og tilleggsisolere kjellerveggen med vår Grunnplate.


Utvendig tilleggsisolering
 • Betongvegg
 • Varmeisolering: PAROC GRS 30, Grunnplate
 • Min. 200 mm drenerende masser rundt dreneringsrør

 

b) Innvendig tilleggsisolering

Tilleggsisolering fra innsiden frarådes generelt. Dette pga risiko for fukt. Om det likevel velges å isolere fra innsiden, må man sikre at veggen er tørr året rundt. Drenering og utvendig tilleggsisolering bør alltid være førsteprioritet. Om man av komfortgrunner likevel velger å tilleggsisolere innvendig skal stålstendere benyttes ettersom fukt kan skade trestendere. Konstruksjonen bygges uten fuktsperre.

OBS!
Tilleggsisolering av en kjelleryttervegg innvendig er en risikokonstruksjon. Velg derfor tynn isolering som 30 mm GRS 30 og max 70 mm PAROC eXtra.

Innvendig tilleggsisolering
 • Eksisterende kjelleryttervegg
 • PAROC GRS 30, Grunnplate
 • Stålstender cc 600/PAROC eXtra, Stålstenderplate
  • PAROC XSI 003, Dytteremse alt.
  PAROC XSS 002, Svillelist
 • Gipsplate

Tilleggsisolering av kjellerhimling

Hvis kjelleren skal gjøres om til boflate, kreves det som regel ikke noen spesiell isolering. Noen ganger kan det kreves bedre lydisolering. Dette gjør du lettest ved å montere PARAFON akustikkplater i himlingen.