Når yttervegger renoveres for å øke energieffektiviteten, skal også grunnmuren isoleres. Tilleggsisoleringen reduserer trekk ved gulv- og veggforbindelser selv om målene mellom veggen og grunnmuren er de samme som før. Det gir dessuten den gamle grunnmuren en kjærkommen ansiktsløftning.

 

 Kjellervegger – renovering
  • Utvendig sville: stålprofil
  • Puss
  • Varmeisolering: PAROC FAS 3, Fasadeplate alt PAROC GRS 30, Grunnisolasjon
  • Grunnmurkonstruksjon: armert betong