Hvilke materialer du velger for å dekke vegger og himlinger, kan ha vesentlig innvirkning på brannens spredning og veksttakt, selv om de neppe er de første materialene som antennes. Dette er spesielt viktig i sirkulasjonsområder der belegget kan gjøre at ilden spres raskt, og der en rask spredning vanskeliggjør evakueringen.

Det finnes flere egenskaper ved beleggmaterialet som påvirker ildens spredning. Dette gjelder blant annet hvor lett de antennes og i hvilken takt beleggmaterialet avgir varme når det brenner. Retningslinjene for europeiske branntester og -klassifiseringer bidrar til å begrense ildens spredning internt gjennom å kontrollere disse egenskapene.

Kledning – korridorer 

 

Bygninger trenger beskyttede rømningsveier. Brannytelsen til platene og veggbelegget på innerveggene avhenger av retningslinjene i de lokale byggeforskriftene.

 

PAROC Parafon steinullbaserte akustikkplater er brannsikre og passer til alle slags korridorer.