Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Beboere

Effekt av beboere til total energieffektivitet

Et energieffektivt hus er ikke det samme som lavt energiforbruk. Selv i ett passivhus kan en bruker forbruke store mengder energi enten bevisst eller, som i de fleste tilfeller, uten å vite om det. Derfor er kontrollsystemene i et energieffektivt hus og systemenes brukergrensesnitt meget viktige. Det blir enklere for brukeren å gjøre nødvendige justeringer hvis en rød lampe tennes ved kjøkkenbenken når innetemperaturen overskrider forhåndsinnstilt temperatur, eller når energiforbruket overskrider grenseverdien.

Tilstrekkelig energiforbruk er det andre hensynet å ta. Hvis husets størrelse overstiger brukernes behov, går energi til spille uansett hvor energieffektivt huset er. Det finnes mange enkle måter å spare energi på når man konstruerer et bolighus.

Gjennom å følge nedenstående anvisninger kan du redusere energiforbruket vesentlig.

 • Velg en baderomsarmatur som ikke forbruker for mye vann.
 • Installer dusj i stedet for badekar.
 • Bruk vannbesparende dusj- og kranhoder.
 • Bruk en elektrisk varmtvannsbereder.
 • Hvis du har tenkt å bygge et murt ildsted, sørg for at det kan brukes til matlaging også. På den måten kan du bruke den samme energien til både oppvarming og matlaging.
 • Bygg badstue og vaskerom med teglstein som underlag. Varmen fra badstuen lagres i teglsteinene og bidrar til sentralvarmesystemet. Teglstein håndterer dessuten fukt bedre.
 • Sørg for at ledninger og luftkanaler er godt isolert.
 • Hold innetemperaturen mellom 20 og 21 grader og soveromstemperaturen mellom 18 og 20 grader. En forandring på en grad i temperatur tilsvarer en forandring på ca. 5 % i energiforbruk.
 • Bytt ut vanlige glødelamper med lavenergilamper.
 • Velg energieffektive modeller når du kjøper husholdningsapparater.
 • Kontroller at alle vannkraner er tette og ikke står og drypper.
 • Etterisolering av loft er en kostnadseffektiv måte å spare energi på.
 • Etterisoler rundt dører og vinduer.
 • Rengjør varmtvannsberederen regelmessig for å unngå at det dannes et isolerende lag.
 • Varmtvannsberederen må alltid ha ekstra isolering.
 • Rengjør varmeveksleren regelmessig for optimal funksjon.

Trekk kan forhindres ved å sørge for at huset er godt isolert med tett sammenføyde konstruksjonselementer.

Et passende ventilasjonsnivå oppnås gjennom bruk av et ventilasjonssystem med konstant gjennomstrømning og varmegjenvinning. Et inntak må plasseres i samtlige rom, og luften hentes fra luktfrie uteområder. Luftkondisjonering med varmegjenvinning bruker og varmer opp friskluft som kommer utenfra. På den måten er lufttemperaturen behagelig selv vinterstid.

Luftfuktigheten i hus bør helst ligge på ca. 40 %. Ventilasjonen bidrar til å eliminere overflødig luftfuktighet inne i hus. Ved å gjøre husets innvendige overflater så damptette som mulig forhindres fuktansamling i konstruksjonen. Dermed reduseres behovet for luftkondisjonering. Om vinteren, når uteluften er veldig tørr, er det ikke uvanlig at luftfuktigheten synker under 40 %.