Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

En verden av trinn. PAROC trinnlydsplater reducerer støy.

15 mai 2017
Ulike gulv krever ulike isoleringsløsninger. Trinnlydisolering hindrer at lyd overføres mellom rom og mellom leiligheter i ulike etasjer. PAROC Steinull er både myk og hard. Det betyr at den fungerer som en fjær under gulvplankene og blokkerer lydvibrasjonene fra fottrinn og andre bevegelser. Vi har flere konstruksjonsløsninger for ulike typer bruksområder. 

Behovet for trinnlydisolasjon har økt de siste årene. Nye maskiner og kraftige lyd systemer har skapt behov for konstruksjoner med svært god akustisk isolasjon. Moderne maskiner er stadig lav frekvens, som betyr at det blir mer og mer viktig å redusere lyd tid rett i det lavfrekvente området. PAROC Steinull er svært nyttig i forbindelse med å oppnå mer akustiske konstruksjoner. Steinull kan brukes i bjelkene for reduksjon av virkningen lyd fra gulvet ovenfor. Men det kan også brukes i vegger for å redusere støy fra naboer eller fra utsiden. PAROC Steinull gir også en god isolasjons effekt.

Trinnlydplaten fra Paroc er laget av ikke-brennbar steinullisolasjon som brukes som lydabsorberende sjikt (fjær) for å redusere trinnlyd i flytende gulv. Fiberorienteringen i trinnlydplaten er i all hovedsak horisontal sammenlignet med f.eks. en takplate eller en markplate. Den horisontale fiberretningen gir lavere dynamisk stivhet, som betyr bedre lydisolering mot støylyd.

PAROC SSB 1 har en trykkspenning er 10 kPa, som betyr at platen tåler en belastning på 1 000 kg/m2 ved montering og bruk.

PAROC SSB 2t har en trykkspenning er 40 kPa, som betyr at platen tåler en belastning på 4 000 kg/m2 ved montering og bruk og benyttes i betongkonstruksjoner. PAROC SSB 2t kan benyttes i både betong- og trekonstruksjoner. PAROC SSB 2t har naturfarget glassfiberduk på en sida.