Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Paroc er sertifisert for Eurofins Indoor Air Comfort® GOLD

17 mai 2017
Vi bruker stadig mer tid innendørs, og kvaliteten på inneluften blir stadig viktigere. Som et nytt skritt i innovasjonen for å få et bedre miljø, har Paroc sertifisert en gruppe HVAC-produkter i samsvar med Eurofins Indoor Air Comfort Gold, den mest ambisiøse lavutslippssertifiseringen i Europa.

Generelt om utslippsklassifisering av bygningsmaterialer

For å få bedre inneluft må produkter som skal brukes i bygninger og innendørs oppfylle strenge krav til kjemiske utslipp, noe som bidrar til et bedre innemiljø. Målet med den frivillige utslippsklassifiseringen Indoor Air Comfort er å bidra til utvikling og bruk av materialer med lavt utslipp. Utslippsklassifiseringen er produktspesifikk.

Sertifiserte produkter

Fra mai 2017 er alle HVAC-rørdeler, matter og Lamella-matter som vises nedenfor, sertifisert i samsvar med Eurofins Indoor Air Comfort Gold og oppfyller de strengeste utslippskravene for luftkvalitet innendørs.

Eurofins – En frivillig merkeordning

Eurofins Indoor Air Comfort® er et frivillig merkesystem som er åpent for alle som produserer bygningsprodukter. Klassifiseringen overstyrer ikke offisielle regelverk eller tolkninger. Mange utviklere, arkitekter og designingeniører foretrekker Eurofins-klassifiserte produkter når de velger materialer til prosjektene sine fordi de ønsker en bærekraftig konstruksjon av høy kvalitet.

The Indoor Air Comfort-programmet

I Europa kunne EU ecolabel ha valgt å tilby en kombinasjon som dekker alle de europeiske spesifikasjonene for lave VOC-utslipp under samme ordning, men de valgte å innføre en ny ordning i tillegg. Nå fyller Indoor Air Comfort tomrommet i den europeiske ordningen. 

Indoor Air Comfort:

Denne ordningen kombinerer alle de europeiske forskriftene om VOC-utslipp fra produkter til inneluften ved å sette sammen de strengeste juridiske kravene fra alle EU-land i samme ordning. Et produkt som er merket med Indoor Air Comfort, overholder grenseverdiene som er definert i regler over hele Europa.

Indoor Air Comfort GOLD: 
Denne merkingen kombinerer alle relevante europeiske forskrifter og de fleste frivillige merkeordninger for VOC-utslipp fra produkter ved å sette sammen de strengeste kravene fra alle EU-land i samme ordning. Dette gjør Indoor Air Comfort GOLD til den mest ambisiøse lavutslippsordningen i Europa.

Derfor er sertifiserte produkter de som har lavest utslipp, altså som er best for luftkvaliteten innendørs.

 

 

Kriterier som dekkes:

 

Spesifikasjonene for VOC-utslipp av disse programmene er inkludert i sertifiseringen:

Indoor Air Comfort:

 

 • Belgisk forordning
 • Fransk forordning , A-klasse (eller A+-klasse for Indoor Air Comfort GOLD)
 • Tysk forskrift, AgBB
 • Utkast til litauisk forskrift
 • Planlagt svensk forskrift
 • E1-klassifisering
   

Indoor Air Comfort GOLD, i tillegg til det som er nevnt tidligere:

 • EMICODE
 • GUT (bortsett fra lukttesting)
 • Flere kriterier for EU ecolabel
 • Flere kriterier for Blue Angel
 • Flere kriterier for østerriksk ecolabel
 • LEED utenfor Nord-Amerika
 • FEMB-standard for bærekraftige kontormøbler
 • BREEAM
 • M1 kun delvis
   

Ikke inkludert:

 • Amerikanske programmer som CDPH, BIFMA, Cradle-to-cradle, Greenguard
 • Dansk Indoor Air Climate-merking
 • Alle lukt- eller ammoniakktester
   

LEED versjon 4 anerkjenner Indoor Air Comfort GOLD-sertifisering som direkte bevis på samsvar med deres kriterier for VOC-utslipp.

BREEAM UK og BREEAM International anerkjenner både Indoor Air Comfort og Indoor Air Comfort GOLD-sertifisering som bevis på samsvar med deres kriterier for VOC-utslipp, i de tilfellene slike kriterier eksisterer.