Helse, miljø og sikkerhet – vår høyeste prioritet

Medarbeidernes helse og sikkerhetHelse, miljø og sikkerhet er en grunnleggende del av en god arbeidsplass. Både ledelsen og personalet kan bidra til å forbedre helsen og sikkerheten på flere måter. Alle tiltak vi setter inn, har til formål å forebygge ulykker og arbeidsrelaterte sykdommer og opprettholde arbeidsevnen.

Vi betrakter sikkerhetsledelse som en viktig del av lederskapet. Paroc arbeider for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og for å fremme medarbeidernes velvære. Dette er mål vi når ved hjelp av en rekke programmer for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Sikkerheten og velværet på arbeidsplassen kan også forbedres gjennom kontinuerlige risikoanalyser, aktiv overvåkning av arbeidsmiljøet, en sikkerhetskultur og umiddelbar håndtering av problemene som de ansatte innrapporterer.

Sikkerhetstiltak

Sykdommer og ulykker berører ikke bare den rammede. Familiemedlemmer, kollegaer og omgivelsene påvirkes også. Med sikte på redusert risiko for arbeidsulykker arbeider vi hos Paroc med vår egen og kollegaenes sikkerhet ved hele tiden å være årvåkne og overvåke arbeidsforholdene.