Vi bruker stadig mer tid innendørs, noe som gjør at kvaliteten på innemiljøet har blitt en stadig viktigere faktor. Lydmiljøet er en viktig del av innemiljøet. Rommets akustikk påvirker oss på mange ulike måter, og studier viser en tydelig sammenheng mellom støyeksponering og ulike helseeffekter. Å skape et behagelig lydmiljø er en kunst, og vi arbeider hver dag for å gjøre det enklere for deg å lykkes. Samtidig bidrar vi gjerne til å skape omgivelser som også er visuelt tilfredsstillende.

Paroc har mer enn 50 års erfaring med å skape positive lydmiljøer, Vi produserer lydabsorbenter av steinull, som er et naturlig slitesterkt og brannsikkert materiale. Produktene selges under varemerket PARAFON® og består av et bredt sortiment av lydabsorbenter, himlinger og veggløsninger for de fleste typer rom. 

God akustikk og himlinger for hvert miljø

Med de rette akustikk løsningene kan støynivået reduseres i alle tenkelige miljøer. Vi kan hjelpe deg å skape en bedre akustisk miljø.