Vi bruker stadig mer tid innendørs, noe som gjør at kvaliteten på innemiljøet har blitt en stadig viktigere faktor. Lydmiljøet er en viktig del av innemiljøet. Den påvirker oss på mange ulike måter, og studier viser en tydelig sammenheng mellom støyeksponering og ulike helseeffekter.

Støy kan føre til hørselskader, og det kan forstyrre og maskere,vanskeliggjøre, både samtaler og viktige signaler, føre til fysiske reaksjoner og gi søvnforstyrrelser. Støy kan også påvirke konsentrasjonsevnen og føre til dårligere arbeidsprestasjoner. Tradisjonelt er støy noe som har blitt forbundet med fabrikker, trafikk og bråkete verksteder, men det er et økende problem også andre steder, som skoler, barnehager og kontorer.

Paroc produserer lydabsorbenter av steinull, som er et naturlig slitesterkt og brannsikkert materiale. Produktene selges under varemerket PARAFON® og består av et bredt sortiment av lydabsorbenter, himlinger og veggløsninger for de fleste typer rom. 

Med riktig løsning kan støynivået reduseres i alle tenkelige miljøer.