Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Energieffektivitet

Som følge av de raske klimaforandringene og de stigende energiprisene er det viktigere enn noen gang å forbedre energieffektiviteten i bygninger.

Bygninger har et enormt energisparingspotensial. En godt isolert hus forbruker for eksempel bare 20 % av energien som går med til å varme opp et standardhus.

Isolering er den viktigste enkeltfaktoren når et energieffektivt hus skal bygges. Isoleringen kan stå for opptil 75 % av husets totale potensial for redusert energiforbruk, noe som innebærer ca. 460 millioner tonn karbondioksid (CO2) per år.

Energieffektive hus deles inn i fire kategorier: Lavenergihus, passivhus, nullenergihus og plussenergihus. Passivhus er ofte den optimale løsningen hvis man ser på husets samlede livssyklus.

Konstruksjonen til energieffektive hus er noe tykkere og mer kompakt enn på tradisjonelle hus. I tillegg til isoleringen avhenger energieffektiviteten til et hus av flere variabler, for eksempel husets samlede vindusflate, mengden sollys og hvilket ventilasjonssystem som benyttes. 

Kilde: CEPS, EURIMA, VTT

PAROC Energiklokt hus er en smart investering.

  • Når man bygger et energieffektivt hus, blir byggekostnadene bare 0–5 % høyere enn for et ett standardhus (ifølge VTT, Finlands teknologiske forskningssentral.
  • Prisen ved salg av et energiklokt hus er ca. 10–30 % høyere enn prisen for et standardhus.
  • Energikloke hus kan innebære en besparelse på 250 000–450 000 kroner over en 25-årsperiode (VTTs anslag).
  • Isolering med steinull er en enkel og kostnadseffektiv metode for å spare energi og beskytte miljøet. Også oppvarmingskostnadene reduseres, inneluften blir frisk og sunn, og bygningen får bedre lydisolering.

Steinull er et utmerket isolasjonsmateriale.

  • En kubikkmeter steinull består av 95–98 % luft, og det er alminnelig kjent at stillestående luft har meget lav varmekonduktivitet.

Steinull har utmerket vann- og fuktmotstand.

  • PAROC steinull har gode vannavstøtende egenskaper. Den forhindrer fuktbremser og absorberer ikke vann. Vann kan trenge inn i plater ved tilstrekkelig høyt trykk. En våt steinullplate tørker raskt takket være steinullens gjennomtrengelighet.
  • Vannabsorpsjon, korttids, WS, (Wp) < 1 kg/m² (EN 1609).
  • Vannabsorpsjon, langtids, (delvis nedsenkning), WL(P), (Wlp) < 3 kg/m² (EN 12087).
  • PAROC steinull har høy fuktgjennomtrengelighet. Det skjer ingen kondensdannelse i isolasjonen.
 PAROC steinull har gode vannavstøtende egenskaper